Jaap heeft een achtergrond in strategie consulting binnen en buiten de gezondheidszorg.

Van 1995 tot 2010 was Jaap werkzaam bij The Boston Consulting Group (BCG) in Nederland en in Azië, de laatste 8 jaar als partner. Zijn focus was advisering op het gebied van M&A, strategie en organisatie veelal voor grote nationale en internationale bedrijven in liberaliserende en privatiserende bedrijfstakken, op het grensvlak van publiek en privaat ondernemen.

Sinds 2010 is Jaap volledig gefocust op de gezondheidszorg. Zijn recente ervaringen hierin zijn het opzetten –financieel en organisatorisch- van het integraal centrum voor verloskunde “Livive” in Tilburg, het uitvoeren van verschillende adviesopdrachten rond de herinrichting van zorg (verloskunde, kaakchirurgie, radiologie) en het ondersteunen en/of opzetten van nieuwe zorgconcepten (gespecialiseerde klinische centra, geïntegreerde ketenzorg en concepten rond nieuwe technologieën), met een focus op het leveren van ondernemend vermogen (financieel en inhoudelijk).

Voor zijn tijd bij BCG heeft Jaap gedurende 8 jaar gewerkt voor Unilever in meerdere technische en commerciële functies.

Jaap is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (Chemische Technologie) en heeft een executive MBA programma van IMD-Lausanne afgerond.

Contact gegevens
06-22990672
kerstjens@healthventurepartners.nl