2012 – Opzet van integraal centrum voor Verloskunde “Livive” in Tilburg met het St. Elisabeth ziekenhuis, de gynaecologische maatschap, drie verloskundige maatschappen en Thebe kraamzorg. zie site: www.livive.nl