Concepten uitwerken
Wij helpen zorgorganisaties en/of ondernemers om concrete plannen uit te werken voor concepten die de kwaliteit en efficiëntie van de geleverde zorg significant verhogen. Deze plannen dienen als basis voor het verwerven van financiering en steun van belanghebbenden zoals zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

Partijen bijeen brengen
In de complexe wereld van de zorg is het van groot belang om voor nieuwe concepten steun te vinden bij belanghebbenden. Door onze inhoudelijke kennis van de materie, ruime ervaring en netwerk in de zorg kunnen wij belangen en processen optimaal helpen afwegen om tot gemeenschappelijk gedragen oplossingen komen.

Financiële en organisatorische inrichting
Met onze bedrijfsmatige achtergrond kunnen we nieuwe zorgorganisaties helpen met het structuur geven aan de organisatie: financieel, organisatorisch en procesmatig.

Fusies
Wij hebben ervaring met het begeleiden van fusies van ziekenhuizen, VVT, zorgketens (eerstelijn) en toeleveranciers. Bij de begeleiding van deze complexe fusiesprocessen is onze achtergrond in advisering en transactiebegeleiding waardevol gebleken.

Overnames
Steeds vaker zien wij dat partijen van buiten de zorg interesse hebben in zorgondernemingen. In de zorg gaat het vaak om de verkoop van afdelingen, onderdelen uit grotere organisaties of transacties van ZBC’s of zorgketens. Interesse komt van andere aanbieders, maar in toenemende mate ook van Private Equity spelers. Wij kennen de markt, ook private equity, als geen andere.

Carve out
Wij helpen zorginstellingen die een onderdeel onder willen brengen in een nieuwe entiteit, bijvoorbeeld een ZBC. Vaak gaat het hierbij om planbare zorg uit ziekenhuizen. De herschikking resulteert bijna altijd in een nieuwe entiteit, met focus op specifieke aandoeningen die zorg leveren met hoge kwaliteit (bv borstkanker) en/of hoge efficiency (bv oogheelkunde).