Strategisch perspectief
De dialoog tussen ziekenhuizen en verzekeraars ontwikkelt zich van een jaarlijkse tactische, prijsgerichte discussie naar een strategische discussie met een meerjarenperspectief. Het eens worden over dit meerjaren (strategisch) perspectief vraagt een heel ander proces dan het gebruikelijke inkoop/verkoop-proces.

Aanpak
Om te komen tot een meerjarenovereenkomst wordt een aanpak in drie stappen gevolgd

  1. Ontwikkelen van een houtskoolschets die op hoofdlijnen de gezamenlijk gewenste bewegingen beschrijft en deze vertaalt naar benodigde contactdynamiek;
  2. Uitwerken van een contourenovereenkomst waarin de bewegingen en contractdynamiek zijn uitgeschreven en de financiële afspraken zijn uitonderhandeld;
  3. Opstellen van de finale overeenkomst en start van de realisatiefase waarin de contractuele afhechting plaatsvindt, maar ook de onderliggende gewenste bewegingen daadwerkelijk op gang worden gebracht.

Onze toegevoegde waarde
In trajecten om te komen tot een meerjarenovereenkomst heeft Health Venture Partners bewezen op verschillende gebieden waarde toe te kunnen voegen door:

  • Partijen te helpen bij het expliciteren van hun ambities en belangen
  • Partijen te focussen op de overlap tussen hun ambities en belangen en niet de verschillen
  • Op te treden als ‘tolk’ op momenten dat partijen wederzijdse uitspraken als ‘oud denken’ interpreteren
  • Bestuurders te coachen in het verandertraject dat tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar moet worden doorlopen
  • Bestuurders te coachen in het verandertraject dat hun eigen organisatie moet doormaken om deze nieuwe samenwerking succesvol te laten zijn
  • Op geselecteerde onderdelen als neutrale derde partij met gerichte analyses discussies te helpen sluiten
  • Als neutrale partij mogelijke oplossingsrichtingen op tafel te leggen die partijen zelf niet kunnen of durven op te brengen