Health Venture Partners heeft Ziekenhuis Rivierenland en Menzis ondersteund bij het tot stand komen van een meerjarenafspraak. Als onafhankelijke partij heeft HVP het proces begeleid en op geselecteerde onderwerpen inhoudelijk ondersteund. Het betreft afspraken over de financiering, kwaliteit en organisatie van de zorg. Het ziekenhuis en de zorgverzekeraar nemen met de afspraken gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in de regio. Ziekenhuis en de zorgverzekeraar hebben met betrekking tot financiering afgesproken dat de toegang tot belangrijke zorg bij het ziekenhuis wordt geborgd voor de inwoners van de regio, maar dat Rivierenland zich tegelijkertijd op bepaalde specialistische zorg kan richten die zelfs patiënten van buiten de regio naar Tiel zal trekken. Het ziekenhuis en de verzekeraar hebben verder afspraken gemaakt over het meetbaar verbeteren van de kwaliteit van de zorg van het ziekenhuis. Wat de organisatie van de zorg betreft, zijn Rivierenland en Menzis overeengekomen dat mensen voor zorg echt alleen naar het ziekenhuis gaan als het nodig is. In samenwerking met eerstelijns zorgaanbieders wordt gekeken welke zorg dichter bij de patiënt kan worden georganiseerd. De twee partijen werken bovendien samen aan de verdere verbetering van de zorg, met als doel een gezondere regio. De meerjarenafspraken voorkomen dat patiënten voor specialistische zorg onnodig naar andere ziekenhuizen moeten. Ziekenhuis Rivierenland behoudt de poortfunctie in de regio en alleen waar nodig verwijzen artsen door. Het ziekenhuis blijft bijvoorbeeld oncologische zorg en de bijbehorende chirurgie aanbieden, zelfstandig én in samenwerking met andere topziekenhuizen.