Health Venture Partners heeft Martini Ziekenhuis en Menzis ondersteund bij het tot stand komen van meerjarenafspraak. Als onafhankelijke partij heeft HVP het proces begeleid en op geselecteerde onderwerpen inhoudelijk ondersteund. In de meerjarenafspraak zijn Martini Ziekenhuis en Menzis overeengekomen dat Martini Ziekenhuis zich op 11 zorggebieden (‘de gezamenlijke speerpunten’) zal ontwikkelen tot de leidende aanbieder van deze zorg in Noord Nederland. Op deze gebieden zal MZH een nadrukkelijke kwaliteitsagenda nastreven en is de zorg door Menzis volume vrij gecontracteerd. Kwaliteitsverbetering in de zorg kost tijd, de speerpunten zijn anderhalve langjarig gecontracteerd. In het contract hebben Menzis en Martini ook onderkent dat Martini een cruciale rol vervult in het zorgdragen voor beschikbaarheid van de juiste en voldoende infrastructuur voor acute zorg. Deze infrastructuur wordt binnen het meerjarencontract langjarig vanuit een beschikbaarheidsperspectief gefinancierd. Menzis en Martini onderschrijven beiden de noodzaak om de doelmatigheid van de zorg te vergroten. Zo zijn in het contract concrete initiatieven afgesproken om de zorg dichtbij de patiënt te organiseren waar dat kan. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het aantoonbaar verbeteren van de doelmatigheid van de geleverde zorg binnen het ziekenhuis.