2016 – Ondersteuning Zorggroep Vivium voor de fusie/overname van haar dochter RIBW G&V door Kwintes. RIBW G&V is een instelling voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de Gooi en Vechtstreek.  Health Venture Partners heeft met RIBW G&V en Zorggroep Vivium eerst een aantal geschikte partijen geselecteerd om RIBW G&V onder te brengen. Nadat, mede op (zorg)inhoudelijke gronden, de keuze was gevallen op Kwintes, is in nauwe samenwerking met Kwintes de verdere samenwerking vormgegeven. Uiteindelijk heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden in juni 2016 met de intentie deze bestuurlijke fusie om te zetten in een juridische fusie tussen RIBW G&V begin 2018.