Het realiseren en succesvol maken van zorgvernieuwing gaat door een aantal fases:

Conceptontwikkeling
Vaak leven bij  bestaande zorgorganisaties, dokters en/of ondernemers concrete ideeën over een vernieuwend concept waarmee een specifiek zorgonderdeel kwalitatief beter en significant efficiënter aangeboden kan worden. Deze ideeën moeten in de conceptonwikkelingsfase geconcretiseerd worden in plannen die mogelijke participanten, investeerders, banken, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en andere stakeholders kunnen overtuigen van de toegevoegde waarde en de levensvatbaarheid van het concept. Deze fase vraagt om creativiteit, ondernemend inzicht, strategisch denken en overtuigingskracht.

Operationalisatie
Vervolgens moet voor het plan financiering worden gevonden, moeten de relevante partijen zoals verwijzers, ziekenhuizen, ondersteunende artsen etc.  geïnteresseerd worden en moeten veel zaken zoals organisatie, huisvesting, personeel, ondersteuning etc opgezet worden. Gezien de complexiteit van de omgeving en de specifieke kenmerken van de zorg, waar altijd het maatschappelijk belang een belangrijke rol speelt vraagt deze fase om pragmatiek, doorzettingsvermogen en tact.

Implementatie
Eenmaal operationeel blijven nieuwe zorgorganisaties door groeifases bewegen. Steeds moeten risico’s tegen kansen afgewogen worden en moet een balans gezocht worden in de belangen van al de stakeholders, van klanten, personeel, partners en financiers. Deze fase vraagt in de begeleiding om een kritisch ondersteunende rol zonder op de stoel van de directie te gaan zitten, maar wel actief genoeg om de juiste vragen te stellen en oplossingen aan te reiken.

In al deze drie fases kunnen wij adviseren, aan de ondernemer, de financier, de bestaande zorginstelling of een combinatie hiervan. Wij hebben de vrijheid om dit zelfstandig op het meest seniore niveau op te pakken, danwel met een team van meerder specialisten en ondersteuners te begeleiden.